Jsme kolektiv. Víc než jen ima­gi­na­ce. Jdeme za hranice in­di­vi­du­ál­ní­ho po­zná­vá­ní. Spolek zameřený na so­ci­o­lo­gic­ký výzkum, posilování významu spo­le­čen­ských věd a zlepšování stavu věcí veřejných.

Jaké oblasti nás zajímájí?

 • člověk a město, člověk a venkov
 • vztah sociologie a společnosti, veřejná sociologie
 • vzpomínání, paměť, památníky
 • kultura a kulturní průmysly
 • podoby lidské práce a pracovní podmínky
 • správa věcí veřejných

Jak s nimi zacházíme?

 • etnografie
 • kvalitativní analýzy textů
 • mediální analýzy
 • rozhovory
 • mentální mapy
 • go-alongs
 • vizuální metody
 • focus groups
 • participativní metody