Kolektiv Imaginace

Neviditelní obyvatelé

Rozhovor s Thibauldem Moulaertem o stárnutí v městském prostoru

Urbanistická rozhodnutí jsou čím dál častěji konzultována s běžnými obyvateli. Přesto existují skupiny lidí, s nimiž se spíše nepočítá, například nemocní senioři nebo pečující osoby. Proč tomu tak je a co s tím lze dělat, jsme se zeptali sociologa, který se problematikou vztahu věku obyvatel a uspořádání měst dlouhodobě zabývá.

Thibauld Moulaert (nar. 1978) je belgický sociolog a docent na Université de Grenoble -Alpes. Pracoval jako vědecký koordinátor REAICTIS – Sítě mezinárodních studií věku, občanství a socioekonomické integrace. Společně se Suzanne Garonovou připravil k vydání sborník Age -Friendly Cities in International Comparison: Political Lessons, Scientific Avenues, and Democratic Issues (2015).

Klikni sem pro odkaz na text / CZ