Kolektiv Imaginace

Členové

Tak ako sa niektorí radi babrú v blate a cestá miesia s potuteľným pôžitkom, tak mňa neopúšťa nutkanie prehmatávať spôsoby, ako ľudia rozumejú svetu. Pri štúdiu sociológie v Prahe, Brne a Berlíne som sa zababral od výskumu spomínania bývalých multikultúrnych miest, českej praxe pochovávania bez obradu, logiky náboženského politického aktivizmu či dejín kresťanskej mládežníckej spirituality. Ako výskumník sa angažujem v neziskových organizáciach podporujúcich inkluzívne vzdelávanie. Popri tom som otcom, príležitostným teológom, tenorom a pijanom vína.