Kolektiv Imaginace

Členové

Vystudoval politologii a ekonomii, svou víru v interdisciplinaritu praktikuje doktorským studiem sociologie. Studijní a pracovní zkušenosti sbíral kromě Brna (Masarykova univerzita) i v Bordeaux (Institut d'Études Politiques), Grazu (Karl-Franzens-Universität) nebo Bruselu (European Trade Union Institute). Věnuje se sociologii práce a ekonomické sociologii, ale zajímají ho obecně témata týkající se fungování současné globální ekonomiky a jejich reflexe sociálními vědami. Kromě toho v poslední době hodně přemýšlí a čte o morálce, zodpovědnosti a času. Trvalým zdrojem energie je pro něj poezie.