Kolektiv Imaginace

Členové

Vystudoval politologii, ekonomii a sociologii. Studijní a pracovní zkušenosti sbíral kromě Brna (Masarykova univerzita) i v Bordeaux (Institut d'Études Politiques), Grazu (Karl-Franzens-Universität) nebo Bruselu (European Trade Union Institute). Jeho výzkumný zájem probíhá ve třech liniích: zabývá se vztahem mezi proměnami pracovního procesu a organizacemi, důsledky proměn pracovněprávních vztahů a kolektivním sdružováním pracujících, přičemž klade důraz na jejich vzájemné propojování. V současnosti působí jako postdoktorský výzkumník na Dipartimento di Scienze sociali e politiche na Università degli Studi di Milano, kde pracuje v rámci ERC Starting Grant projektu SHARE – Seizing the Hybrid Areas of work by Re-presenting self-Employment.

Kapitola v knize / CZ / STEEL CITIES: The Architecture of Logistics in Central and Eastern Europe, 328-335.

The Architecture of Logistics in Central and Eastern Europe ↗

Editorial / CZ / Kapitál 5/2019

Odbory ↗

Album / CZ / mezihorami

Těla ↗

Publikace / CZ

Sraženiny ↗

Blog / od 2016

Časosběr ↗