Kolektiv Imaginace

Členové

Zajímá se o témata ageizmu, mezigeneračních vztahů a to, jaké významy připisujeme procesu stárnutí v kultuře mladosti a v společnostech, které procházejí výraznými demografickými změnami. Studovala psychologii na FSS MU v Brně a na SWPS ve Varšavě a UK v Bratislavě. Okolí Visly, Labe a Dunaje rozpoznává jako svůj domov. Momentálně svůj pracovní čas věnuje Mezinárodnímu centru klinického výzkumu při Fakultní nemocnici u sv. Anny, Ústavu populačních studií a Katedře psychologie MU, kde je doktorandkou sociální psychologie. Spolupracuje s neziskovými organizacemi jako Ženy50, Život90, Živica, Narativ a Jablko. Absolvovala vzdělávání „Možnosti dialogu“ a „Sokratov inštitút“. Radost jí dělá umění, knihy a objevování toho, jak vznikají, čas trávený s rodinou a kamarády.