Kolektiv Imaginace

Členové

Vystudoval sociologii. Studijní, osobní a pracovní zkušenosti získával jak v zahraničí – v německém Freiburgu (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg), v Bruselu (Evropský Parlament) a ve Vídni (Universitat Wien), tak v řadě tuzemských institucí. V minulosti totiž spolupracoval například s brněnským Nesehnutím, agenturou Focus nebo v současnosti s Ligou lidských práv. Odborně se Petr v rámci dizertace zajímá o sociologii kultury a studia věd a technologií. Ve volném čase rád čte klasickou literaturu, dívá se na hromadu filmů nejrůznějšího druhu a kvality, hraje florbal a na saxofon.