Kolektiv Imaginace

Členové

Sociologička, ktorú trvalo zaujíma medziodborová spolupráca a odvetvie urbánnej sociológie. Venuje sa otázke akým spôsobom a prečo ľudia do utvárania mesta, mestského plánovania a architektúry prispievajú, a naopak. Sleduje súčasné dianie v oblasti „ozeleňovania“ miest, či prácu so susedskými komunitami. Jej záujem leží i v autenticite a performativite. Okrem Brna, kde momentálne pôsobí, žila v Košiciach a v Berlíne, kde pracovala pre ZK/U Berlin – Centrum pre umenie a urbanistiku. Je divadelníčka, občianska aktivistka a fotografuje na kinofilm. Pozrite sa na to tu (http://lydiagres.tumblr.com/).

ČLÁNKY / CZ, SK / A2-KULTURNÍ ČTRNÁCTIDENÍK

Články v A2-kulturním čtrnáctideníku ↗

Site Specific Performance

Slovakia: Good Idea? ↗