Kolektiv Imaginace

Členové

Studuji prezenční doktorské studium na Katedře sociologie na Fakultě sociálních studií, MU v Brně. V disertaci se zabývám sociologií literatury a kulturními aspekty postkomunistické transformace. Zajímá mě, jakým způsobem funguje literatura jako zdroj sociálního vědění pro společnost a jaký přínos by mohlo mít studium literatury pro sociologii. Mým cílem je oživit sociologii literatury s důrazem na autonomii literatury a zejména její poetické funkce. Rovněž píšu kritiky a komentáře pro literární časopisy Host a Weles. Publikoval jsem sbírku poezie Horizont očekávání (Weles, 2016).