Kolektiv Imaginace

Členové

Prirodzene kritická osoba, ktorá premieňa myšlienky na realitu a chce to umožňovať aj iným. Preto zvláda kvalitatívny výskum, nástroje designu služieb, editovanie textov, fundraising i marketing. Po štúdiu rôznych sociálnych vied skončila na sociológii. Od roku 2015 do júla 2017 rozvíjala české nakladateľstvo nonfikčnej literatúry Nová beseda. Od roku 2017 pracuje pre EDUin, o.p.s. Ako doktorandka na katedre managementu VŠE v Prahe skúma nehierarchické organizačné a manažerské prístupy. Rada číta súčasnú slovenskú literatúru, non-fikciu všetkého druhu a skracuje texty.