Kolektiv Imaginace

Členové

Jana je urbánní socioložka. To znamená, že se věnuje životu ve městě, sídlištím, sousedství, veřejnému prostoru a dopravě. Je magistra sociologie a pokračuje ve studiu města na doktorském stupni, v disertační práci se věnuje budapešťským sídlištím. Co se týče přístupu ke zkoumání urbánního prostředí, preferuje interdisciplinaritu a nezdráhá se spolupracovat s geografy či architekty. Osvojila si bohatou škálu kvalitativních metodologických postupů. Chodit po městě, pozorovat, poslouchat a promlouvat s jeho obyvateli, je pro ni neutuchajícím zdrojem inspirace. Dříve si pohrávala s myšlenkou stát se psycholožkou, ale studium psychologie opustila po dosažení bakalářského titulu.